IK HEB BELLEN ONBEPERKT BENELUX BESTELD BIJ MIJN ZAKELIJK INTERNET ABONNEMENT, WANNEER WORDT DEZE DIENST OPGELEVERD?

De Bellen Onbeperkt Benelux dienst wordt tegelijkertijd met uw zakelijk internet abonnement opgeleverd.