IK HEB BELLEN BASIS BESTELD BIJ MIJN ZAKELIJK INTERNET ABONNEMENT, WANNEER WORDT DEZE DIENST OPGELEVERD?

De Bellen Basis dienst wordt tegelijkertijd met uw zakelijk internet abonnement opgeleverd.