WANNEER WORDT MIJN CREDITNOTA UITBETAALD?

Creditnota’s worden binnen een maand na aanmaak uitbetaald.